Oppnå den mest motiverende mobiliseringen for mål, strategier og OKR!

Let’s dobee.it! er et digitalt verktøy som skaper engasjement, åpenhet, fokus og fart når strategier skal omsettes til praksis. Oppnå gjennomføringskraften dere fortjener!

OKR lekende lett med dobee

Engasjerte kunder driver Let's dobee.it! raskt fremover. Takk for tilliten!

De engasjerte kundene skaper resultater med dobee

Organisasjonen får åpenhet og synlighet om strategien, målene og resultatutviklingen

Lederne klarer å sette fokus, fart og engasjement i mobiliseringen

Ledere og ansatte klarer enkelt og effektivt å følge med og bidra aktivt i en travel hverdag

Lekent samspill på tvers av organisasjonen skaper sterkere kultur og gjennomføringsevne

- Etter testing av OKR-verktøy i 7 år er dobee det beste jeg har sett.
Espen Sjøvoll
Miles AS

Er organisasjonen klar for et strategisk løft?