Hvilken lederstil har du i arbeidet med felles mål?

Den amerikanske ledelsesguruen Cary Hamel har studert og utviklet organisasjoner hele livet, og i et intervju med Dagens Næringsliv i 2021 beskriver han tydelige behov for å redusere byråkratiet og lederskapet i organisasjoner. Motivert av de globale utfordringene, synkende produktivitet og det menneskelige hensynet, oppfordrer han ledere til å slippe løs de ansatte som «kreative problemløsere med eget initiativ, som får brukt seg selv». Dette er selvsagt krevende for mange ledere.

Store undersøkelser av det globale arbeidsmarkedet viser at 80-90% av alle ansatte ikke er engasjert i jobben sin. Dystre tall, med viktige nyanser hvis man dykker ned i tallene og ser nærmere på geografi og demografi. Et mer konkret og lokalt funn fra Lederundersøkelsen 2022 fra Purpose AS:

– 5 av 10 ledere opplever at medarbeiderne ikke klarer å frigjøre tid til de aller viktigste målene i virksomheten

Den amerikanske ledelsesguruen Cary Hamel har studert og utviklet organisasjoner hele livet, og i et intervju med Dagens Næringsliv i 2021 beskriver han tydelige behov for å redusere byråkratiet og lederskapet i organisasjoner. Motivert av de globale utfordringene, synkende produktivitet og det menneskelige hensynet, oppfordrer han ledere til å slippe løs de ansatte som «kreative problemløsere med eget initiativ, som får brukt seg selv». Dette er selvsagt krevende for mange ledere.

– Det jeg definerer som en leder, er den som kan være en katalysator for å få ting gjort, for felles fremgang, i vanskelige omstendigheter. De kan finnes hvor som helst i bedriften.

Hvordan blir man en «katalysator for å få ting gjort», sammen med andre? Teamet bak Let’s dobee.it! mener at de beste lederne beskriver målet på en motiverende måte og deretter våger å slippe kreftene løs blant de ansatte, mens man følger godt med på utviklingen og følger opp. Ikke en ukjent oppskrift, altså, men det krever mot, prioritering av tid og stayerevne for å klare det.

Kenny Hognestad har møtt, utviklet og blitt inspirert av mange ledere i sitt arbeid med vekst og omstillinger. Han brenner sterkt for lederne som setter vågale mål og deretter motiverer kollegene sine til å bli med på reisen. Her deler han en enkel tanke om lederskap.

Just fill in the form and we'll
get in touch with you soon!

  • Do you want to give us a challenge?
  • Do you want to inspire us or share insight?
  • Do you see possibilities for us working together?

Klart vi vil ta kontakt
med deg om Let's dobee.it!

  • Har du lyst til å gi oss en utfordring?
  • Vil du inspirere oss eller dele innsikt?
  • Ser du muligheter for samarbeid?
Fyll inn litt informasjon, så hører du snart fra oss!

Herlig! Snart skal du få en demo
av Let's dobee.it!

  • Effektiv mobilisering av strategier, mål og OKR
  • Støtter smidig og motiverende lederstil
  • Skaper lett og lekent samspill på tvers av team
Fyll inn litt informasjon, så hører du snart fra oss!