OKR – Smaker det kake eller koker det bort i kål?

På arbeidsplasser i Norge spises det mange gode kaker. Ikke hver dag, men vi spiser ofte kake på jobben for å markere noe vi har oppnådd sammen. Men ville det noen ganger vært bedre å spise kål? Læring er som næring. Det er kanskje ikke alltid den smaken vi vil ha, men vi blir bedre av det.

Snuoperasjonen i Telia Bedrift – En læringshistorie om selvtillit, struktur og samspill?

– 6 av 10 ledere opplever at medarbeiderne ikke klarer å frigjøre tid til de aller viktigste målene i organisasjonen, viste en lederundersøkelse fra Purpose AS i januar. Med et slikt utgangspunkt er det ekstremt tidkrevende å gjennomføre strategier og oppnå mål gjennom motiverende lederskap med stor grad av ansvarliggjøring, slik mange ledere ønsker.

Kan startups bygge bedre track-record med OKR?

Gründer av Purpose AS, Kenny Hognestad, har i mer enn 20 år hjulpet mange ledere med målstyring, og han har de siste årene blitt spesielt glad i OKR rammeverket som et instrument for å holde fokus og skape samspill.

Hvilken lederstil har du i arbeidet med felles mål?

Den amerikanske ledelsesguruen Cary Hamel har studert og utviklet organisasjoner hele livet, og i et intervju med Dagens Næringsliv i 2021 beskriver han tydelige behov for å redusere byråkratiet og lederskapet i organisasjoner. Motivert av de globale utfordringene, synkende produktivitet og det menneskelige hensynet, oppfordrer han ledere til å slippe løs de ansatte som «kreative problemløsere med eget initiativ, som får brukt seg selv». Dette er selvsagt krevende for mange ledere.

OKR deler opp den store elefanten

En langsiktig ambisjon utfordres hele veien av forhold som vi ikke har kontroll på. Arbeidsmarkedet endrer seg, konkurrenter angriper, teknologier dukker opp og små og store hendelser inntreffer uten at vi klarer å forutse dem. Det må vi håndtere, men med blikket rettet mot målet.