Triks og tips for å bli litt bedre i lederskapet

Hvem er det som blir skadelidende når du som leder ikke lykkes? Hva skjer med deg som leder når du ikke leverer på de overordnede måltall, KPIér som er satt? Det er små triks som skal til for at du blir en LITT bedre leder.