Innsikt & Inspirasjon

Det første som ryker når folk får dårlig tid, er empati, nysgjerrighet og refleksjon.
Carl Størmer
Jazzcode.no

Har du sett bildet av mannen som er så travelt opptatt med å dra vognen med kvadratiske hjul etter seg, at han ikke vil se på det runde hjulet?

Jakten på å løse de store utfordringene starter med motivasjonen for å lære. Med ny inspirasjon og innsikt kan vi bli litt klokere. Deretter er det handlekraft og effektivt samspill som får ting til å skje.

Er du klar for å bli litt klokere? Bzzz, se her!

Innsikt
Siv Høye - Timbr AS

Triks og tips for å bli litt bedre i lederskapet

Hvem er det som blir skadelidende når du som leder ikke lykkes? Hva skjer med deg som leder når du ikke leverer på de overordnede måltall, KPIér som er satt? Det er små triks som skal til for at du blir en LITT bedre leder.

Les mer»
Innsikt
Kenny

OKR – Smaker det kake eller koker det bort i kål?

På arbeidsplasser i Norge spises det mange gode kaker. Ikke hver dag, men vi spiser ofte kake på jobben for å markere noe vi har oppnådd sammen. Men ville det noen ganger vært bedre å spise kål? Læring er som næring. Det er kanskje ikke alltid den smaken vi vil ha, men vi blir bedre av det.

Les mer»
Innsikt
Kenny

Snuoperasjonen i Telia Bedrift – En læringshistorie om selvtillit, struktur og samspill?

– 6 av 10 ledere opplever at medarbeiderne ikke klarer å frigjøre tid til de aller viktigste målene i organisasjonen, viste en lederundersøkelse fra Purpose AS i januar. Med et slikt utgangspunkt er det ekstremt tidkrevende å gjennomføre strategier og oppnå mål gjennom motiverende lederskap med stor grad av ansvarliggjøring, slik mange ledere ønsker.

Les mer»
Innsikt
Kenny

Kan startups bygge bedre track-record med OKR?

Gründer av Purpose AS, Kenny Hognestad, har i mer enn 20 år hjulpet mange ledere med målstyring, og han har de siste årene blitt spesielt glad i OKR rammeverket som et instrument for å holde fokus og skape samspill.

Les mer»
Innsikt
Kenny

Hvilken lederstil har du i arbeidet med felles mål?

Den amerikanske ledelsesguruen Cary Hamel har studert og utviklet organisasjoner hele livet, og i et intervju med Dagens Næringsliv i 2021 beskriver han tydelige behov for å redusere byråkratiet og lederskapet i organisasjoner. Motivert av de globale utfordringene, synkende produktivitet og det menneskelige hensynet, oppfordrer han ledere til å slippe løs de ansatte som «kreative problemløsere med eget initiativ, som får brukt seg selv». Dette er selvsagt krevende for mange ledere.

Les mer»
Innsikt
Kenny

OKR deler opp den store elefanten

En langsiktig ambisjon utfordres hele veien av forhold som vi ikke har kontroll på. Arbeidsmarkedet endrer seg, konkurrenter angriper, teknologier dukker opp og små og store hendelser inntreffer uten at vi klarer å forutse dem. Det må vi håndtere, men med blikket rettet mot målet.

Les mer»

Resultatene blir bedre når alle drar i samme retning.

Oppnå den mest motiverende mobiliseringen for mål, strategier og OKR!

  • Effektiv gjennomføring av mål og OKR
  • Støtter smidig og motiverende lederstil
  • Fokusert samspill skaper resultater
  • Gir helt ny innsikt til kulturbygging

Fyll inn skjema for å bli kontaktet for demonstrasjon av Let's dobee.it!