Etter 3 år ser vi viktige trender i lederundersøkelsen

Mer enn 300 ledere har bidratt med årets innsikt. Mange er preget av urolige tider, men ambisjonene er høye og endringsviljen fremstår som mye sterkere enn tidligere år.

Den årlige lederundersøkelsen ‘Engasjerte ledestjerner’ ble gjennomført første gang i 2021.

Purpose AS, selskapet bak Let’s dobee.it!, står bak dette årlige initiativet som samler og deler innsikt om ledernes mobilisering av strategier og mål der de jobber. Tanken er at deling av erfaringer vil føre til at færre viktige mål i samfunnet vårt vil renne ut i sanden.

I 2023 har flere ledere enn noen gang besvart undersøkelsen. Et bredt utvalg med flere interessante funn. Oppsummeringen er klar og her er tre av spørsmålene den besvarer:

• Har lederne blitt mer opptatt av kortsiktig gjennomføringsevne enn tidligere?
• Hva er grunnene til at 5 av 10 medarbeidere ikke klarer å bidra aktivt til de aller viktigste målene?
• Hva påvirkes de strategiske prioriteringene mest av?

Det gleder oss å kunne dele oppsummeringen med dere 🙂

Previous slide
Next slide

Just fill in the form and we'll
get in touch with you soon!

  • Do you want to give us a challenge?
  • Do you want to inspire us or share insight?
  • Do you see possibilities for us working together?

Klart vi vil ta kontakt
med deg om Let's dobee.it!

  • Har du lyst til å gi oss en utfordring?
  • Vil du inspirere oss eller dele innsikt?
  • Ser du muligheter for samarbeid?
Fyll inn litt informasjon, så hører du snart fra oss!

Herlig! Snart skal du få en demo
av Let's dobee.it!

  • Effektiv mobilisering av strategier, mål og OKR
  • Støtter smidig og motiverende lederstil
  • Skaper lett og lekent samspill på tvers av team
Fyll inn litt informasjon, så hører du snart fra oss!